: . 1 . : . 2 . : . 3 . : . 4 . : . 5 . : . 6 . :

: . 7 . : . 8 . : . 9 . : . 10 . : . 11 . : . 12 .

: . 14 . : . 15 . : . 16 . : . 17 . : . 18 . :

: . 19 . : . 20 . : . 21 . : . 22 . : . 23 . :

: . 24 . : . 25 . : . 26 . : . 27 . : . 28 . :

: . 29 . : . 30 . : . 31 . : . 32 . :

 
 

pan "Witek" (choć tak naprawdę na imię miał inaczej), pracuje w małej budce na wysokości 32 metrów, ustawionej na drewnianych balach. w środku miejsca jest mało - ok. 2 x 2 metry. dookoła okna, za nimi las. zadanie: wypatrzeć pożar lub dym, zgłosić do bazy.