: . 1 . : . 2 . : . 3 . : . 4 . : . 5 . : . 6 . :

: . 7. : . 8. : . 9. : . 10 . : . 11. : . 12. :

: . 14. : . 15. : . 16. : . 17 . : . 18. :

: . 19. : . 20. : . 21. : . 22 . : . 23. :

: . 24. : . 25. :

 

 
 

jeden z domów w skansenie znajdującym się na zachodnich obrzeżach Lwowa.