: . 1 . : . 2 . : . 3 . : . 4 . : . 5 . : . 6 . :

: . 7 . : . 8 . : . 9 . : . 10 . : . 11 . : . 12 .

: . 14 . : . 15 . : . 16 . : . 17 . :. 18 . :

: . 19 . : . 20 . : . 21 . : . 22 . :. 23 . :

: . 24 . : . 25 . : . 26 . :. 27 . : . 28 . :

: . 29 . : . 30 . : . 31 . : . 32 . :

     
"krasnale"

a oto dobry przykład, że trzeba mieć szczęście. tą trójkę dzieci spotkałem w Krakowie na Kazimierzu. zrobiłem tylko jedno zdjęcie i akurat uchwyciłem moment gdy dziewczynka zasłoniła się niesioną książką. chwilę potem dzieci uciekły.
zdjęcie zdobyło pierwszą nagrodę w kategorii "najlepsze zdjęcie czarno-białe" w konkursie
Pstrykaliada 2003.